Datum akce: 1.09.2023ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA PRO NOVÉ I STÁVAJÍCÍ ČLENY NA ŠK. ROK 2023/2024 https://forms.gle/…7k6

INFO PRO NOVÉ ČLENY - PŘIHLÁŠKU VYPLŇTE AŽ PO ABSOLVOVÁNÍ ÚVODNÍ HODINY!!!

U dětí roč. narození 2013 a starších je po registraci nutné absolvovat lékařskou prohlídku, viz info níže a potvrzení o této prohlídce doručit k rukám K. Bahenské.

"...podle § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné a výchově a sportu, a podle lékařského posudku jsem zdravotně způsobilý k atletice. Současně se zavazuji, že po dobu mé registrace v ČAS absolvuji vždy jednou za 12 měsíců pravidelnou lékařskou prohlídku podle § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb"