Organizační struktura

 

Předseda:

Mgr. Tomáš Najbrt
728 326 655

Sekretář:

Mgr. Petr Bahenský
604 525 876

Hospodářka:

Kateřina Bahenská
603 793 529

Technický pracovník:

Stanislav Gryc
746 540 478

 

Výkonný výbor oddílu:

Kateřina Bahenská, Petr Bahenský, Stanislav Gryc, Tomáš Najbrt, Ludvík Vacek, David Vaš

Výkonný výbor jsou valnou hromadou zvolení členové oddílu, kteří dohromady fungují jako orgán s nejvyšší rozhodovací funkcí.

Kontakty na trenéry naleznete v sekci Tréninkové skupiny