Organizační struktura

 

  

Výkonný výbor oddílu: 

Kateřina Bahenská, Petr Bahenský, Stanislav Gryc, Tomáš Najbrt, Ludvík Vacek, David Vaš

Výkonný výbor jsou valnou hromadou zvolení členové oddílu, kteří dohromady fungují jako orgán s nejvyšší rozhodovací funkcí.

Kontakty na trenéry naleznete v sekci Tréninkové skupiny