POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU bankovním převodem naleznete zde

 

 

  • splatnost členského příspěvku na školní rok 2022/2023 je 10.10.2022

 

  • členský příspěvek lze zaplatit jednorázově na celý školní rok nebo pololetně ve dvou splátkách. Splatnost příspěvku na druhé pololetí je 10.02.2023.

 

  • v případě registrace do oddílu během školního roku bude částka upravena

 

  • informace a podklady k platbě poskytne paní Kateřina Bahenská, +420 603 793 529, kbahenska@email.cz

 

  • zároveň vždy na začátku školního roku vyžadujeme vyplnění přihlášky od každého člena (nového i stávajícího). Aktualizujeme si tímto naši databázi a zároveň vyřadíme z naší databáze a databáze Českého atletického svazu děti, které své členství v našem oddílu neobnoví.